Czym jest qi w tradycyjnej medycynie chińskiej i filozofii?

Czym jest qi w tradycyjnej medycynie chińskiej i filozofii?

Qi jest centralną koncepcją tradycyjnej medycyny i filozofii chińskiej. Qi jest energią, która przepływa przez ciało i jest odpowiedzialna za wszystkie jego funkcje. W medycynie chińskiej qi służy do leczenia chorób i utrzymania zdrowia. W filozofii qi służy do wyjaśnienia relacji między ludźmi a wszechświatem.

OdpowiedźQi ( wydawać , chi , lub do , wymawiane chee) dosłownie przetłumaczone to powietrze, ale w sensie religijnym/filozoficznym zaczęło oznaczać siłę życiową lub energię. Według niektórych, qi jest zasadą ożywiającą wszechświat i sięga aż do poziomu subatomowego. Qigong (zwany także wewnętrzną alchemią) to praktyka manipulowania qi. Koncepcja qi dotarła do nas w bardziej popularnej formie w Gwiezdne Wojny filmów jako Moc, a także zajmuje ważne miejsce w Kung Fu Panda 3 .Manipulowanie qi jest podstawową zasadą tradycyjnych sztuk walki i medycyny chińskiej. W tradycyjnej medycynie chińskiej istnieją różne rodzaje qi, w tym qi przodków, z którą się rodzimy, oraz inne qi, które z czasem wchłaniamy ze środowiska.

Mówi się, że manipulowanie tą energią powoduje wyleczenie lub złagodzenie różnych objawów fizycznych. Na przykład akupunktura ma pomagać w przepływie qi między różnymi punktami nacisku, w które wbija się igły, eliminując nierównowagę. Feng shui to praktyka ukierunkowania budynku i jego elementów wewnętrznych, aby umożliwić bardziej sprzyjający przepływ energii w budynku z korzyścią dla tych, którzy go zajmują, eliminując w ten sposób duchową nierównowagę.Filozofią/religią stojącą za koncepcją qi jest Taosim. Mówi się, że Tao jest uniwersalną energią, z której pochodzą wszystkie rzeczy. Z tej energii wyłania się Jedno, ale Jedno jest podzielone na yin i yang. Istnieje ciągły przepływ energii między yin i yang. Ten transfer energii powoduje fizyczny/materialny wszechświat.Jak chrześcijanin powinien zapatrywać się na chińską medycynę? Z ostrożnością.

Religijne/filozoficzne zasady stojące za chińską medycyną są wyraźnie antybiblijne. Filozofia Wschodu nie uznaje osobowego Boga jako Stwórcy i nie uznaje ludzi za stworzonych na obraz Boga. Według filozofii Wschodu i koncepcji qi lub chi wszystko jest po prostu częścią jednej energii wszechświata. W zakresie, w jakim praktykujący próbuje zrównoważyć qi, praktyka ta jest niebiblijna i chrześcijanin powinien jej unikać.

Powiedziawszy to, tak jak chińskie sztuki walki mogą być skutecznym środkiem samoobrony, nawet jeśli są oddzielone od manipulacji qi, możliwe jest, że niektóre praktyki medycyny chińskiej, takie jak akupunktura, mogą przynosić korzyści medyczne, które wynikają ze stymulacji nerwów i mięśni poprzez wkłucie igieł. Ta fizyczna korzyść nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek rzekomą qi. To, czy akupunktura i podobne praktyki przynoszą jakiekolwiek rzeczywiste korzyści, jest przedmiotem dyskusji w społeczności naukowej. Medycyna chiropraktyczna początkowo była czymś mocno duchowym/metafizycznym, ale została zaakceptowana, ponieważ fizyczna manipulacja ciałem przynosi fizyczne korzyści. Tradycyjna medycyna chińska nie okazała się jeszcze tak skuteczna. Ostatecznie to, jakim procedurom poddajemy się w poszukiwaniu uzdrowienia, zależy od duchowego rozeznania i pobożnego przekonania.

Top